ورزشی

تاریخچه دربی پایتخت

تاریخچه دربی پایتخت به رقابت دو باشگاه شاهین تهران که همان پرسپولیس کنونی است و تاج که همان استقلال کنونی است برمی گردد.لباس تیم شاهین در ان زمان سفیدو لبایس تیم تاج آبی بود.

درمقاله های قبلی وب سایت آسماری تاریخچه ال کلاسیکو را ارائه داد .در این مقاله تاریخچه دربی پایتخت را ارائه می کنیم.

دو تیم استقلال پرسپولیس تاکنون ۸۰ بار با یکدیگر مسابقه داده اند.که نتیجه آن ۲۶ برد برای استقلال و ۲۲ برد برای پرسپولیس بوده است.۳۹ بازی نیز به تساوی انجامیده است.

تاریخچه دربی پایتخت

۱-اولین بازی دو تیم در سال ۱۳۴۷ برگزار شد که نتیجه آن مساوی بدون گل خاتمه یافت .پر گل ترین بازی های داربی دوازدهم و هشتاد و دوم بود که پرسپولیس با نتیجه ۶ بر صفرو ۴ بر صفر موفق به شکست استقلال شد.

مجله ورد ساکر در سال ۱۳۸۷ این دربی را مهم ترین دربی آسیا و دومین دربی مهم جهان دانست.این دربی در کشور ما از اهمیت ویژه ایی برخوردار است .طوری که شاید هیچ چیز دیگر مثل این بازی نتواند میلیون ها ایرانی را پای تلویزیون میخ کوب کند.

از قدیم الایام طرفداران این دو تیم با هم کری خوانی های شدید داشته اند و برد در این بازی برای طرفداران هر دو تیم قضیه ایی حیثیتی محسوب می شود.

۲-دومین بازی در بیستم دی ماه سال ۱۳۴۷ انجام شد و با نتیجه ۰-۰ به پایان رسید.

۳-در سومین بازی در سیزدهم مرداد سال ۴۸ استقلال ۳ بر ۱ پرسپولیس را شکست داد.

زننده گل های استقلال احمد منشی زاده -علی جباری -کارو حق وردیان بودند.زننده گل پرسپولیس ناظم گنجاپور بود.

۴-در چهارمین بازی در سال ۱۳۴۸ باز هم استقلال ۱ بر ۰ پرسپولیس را شکست داد که زننده گل آن غلامحسین مظلومی بود.

۵-پنجمین بازی در سوم مهرماه سال ۴۹ باز هم استقلال ۳ بر ۲ پرسپولیس را شکست داد .زننده گل ها جواد قراب کارو حق وردیان — و عباس مژدهی بود.زنندگان گل های پرسپولیس علی پروین و حسین کلانی بودند.

۶-در ششمین بازی بازی دو تیم با حساب ۱بر۱ به تساوی انجامید که عباس مژدهی برای استقلال و حسین کلانی برای پرسپولیس گل به ثمر رساندند.

۷- هفتمین بازی نیز ۱بر۱ به تساوی انجامید.برای استقلال غلامحسین مظلومی و برای پرسپولیس ایرانپاک گل را به ثمر رساند.

۸- هشتمین بازی ۴ بر ۱ به سود پرسپولیس به پایان رسید .گل استقلال را علی جباری به ثمر رساند و گل های پرسپولیس را حسین کلانی -صفر ایرانپاک و محمود خوردبین به ثمر رساندند.

۹-در نهمین بازی در تاریخ سوم فروردین سال ۵۱ پرسپولیس ۲بر ۰ استقلال را شکست داد.که گلهای آن را صفر ایرانپاک و حسین کلانی به ثمر رساندند.

۱۰-  در دهمین بازی استقلال ۲بر ۰ پرسپولیس را شکست داد که زننده ۲ گل ان علی جباری بود.

۱۱- در یازدهمین بازی استقلال ۱بر۰ پرسپولیس را شکست داد و گل ان را رضا عادل خانی به ثمر رساند.

تاریخچه دربی پایتخت-asemari.ir
تاریخچه دربی پایتخت-asemari.ir
دوازدهمین بازی را پرسپولیس با حساب ۶ بر ۰ برنده شد

که گل های آن را همایون بهزادی و ایرج سلیمانی و حسین کلانی به ثمر رساندند.

 نتایج سایر بازیهای پرسپولیس استقلال به شرح زیر است:

سیزدهمین داربی استقلال ۱-۱پرسپولیس

چهاردهمین داربی استقلال ۱-۰پرسپولیس

پانزدهمین داربی استقلال ۱-۲پرسپولیس

شانزدهمین  داربی استقلال ۳-۱پرسپولیس

هفدهمین داربی استقلال ۰-۲ پرسپولیس

هجدهمین داربی استقلال ۱-۱پرسپولیس

نوزدهمین داربی استقلال ۱-۱پرسپولیس

بیستمین داربی استقلال ۳-۰پرسپولیس

بیست و یکمین داربی استقلال ۱-۲پرسپولیس

بیست و دومین داربی استقلال ۱-۰پرسپولیس

بیست و سومین داربی استقلال ۰-۰پرسپولیس

بیست و چهارمین داربی استقلال ۰-۰ پرسپولیس

بیست و پنجمین داربی استقلال ۱-۱پرسپولیس

بیست و ششمین داربی استقلال ۱-۰پرسپولیس

تاریخچه دربی پایتخت
تاریخچه دربی پایتخت
بیست و هفتمین داربی استقلال ۰-۳پرسپولیس

بیست و هشتمین داربی استقلال ۰-۰پرسپولیس

بیست و نهمین داربی استقلال ۱-۱پرسپولیس

سی امین داربی استقلال ۰-۰ پرسپولیس

سی و یکمین داربی استقلال ۰-۱ پرسپولیس

سی و دومین داربی استقلال ۲-۱ پرسپولیس

سی و سومین داربی استقلال ۱-۱ پرسپولیس

سی و چهارمین داربی استقلال ۰-۰ پرسپولیس

سی و پنجمین داربی استقلال ۲-۰ پرسپولیس

سی و ششمین داربی استقلال ۱-۰پرسپولیس

سی و هفتمین داربی استقلال ۰-۰ پرسپولیس

سی و هشتمین داربی استقلال ۲-۲ پرسپولیس

سی و نهمین داربی استقلال ۰-۰ پرسپولیس

چهلمین داربی استقلال ۳ -۱پرسپولیس

چهل و یکمین داربی استقلال ۰-۰پرسپولیس

چهل و دومین داربی استقلال ۰-۱ پرسپولیس

asemari.ir
asemari.ir
چهل و سومین داربی استقلال ۰-۳ پرسپولیس

چهل و چهارمین داربی استقلال ۰-۱ پرسپولیس

چهل و پنجمین داربی استقلال ۱-۱ پرسپولیس

چهل و ششمین داربی استقلال ۱-۲پرسپولیس

چهل و هفتمین داربی استقلال ۰-۰پرسپولیس

چهل و هشتمین داربی استقلال ۰-۲ پرسپولیس

چهل و نهمین داربی استقلال ۲-۲ پرسپولیس

پنجاهمین داربی استقلال ۱-۰پرسپولیس

پنجاه و یکمین داربی استقلال ۱-۱ پرسپولیس

پنجاه و دومین داربی استقلال ۰-۰ پرسپولیس

پنجاه و سومین داربی استقلال ۱-۱ پرسپولیس

پنجاه و چهارمین داربی استقلال ۱-۲ پرسپولیس

پنجاه و پنجمین داربی استقلال ۲-۱ پرسپولیس

پنجاه و ششمین داربی استقلال۱-۱ پرسپولیس

پنجاه و هفتمین داربی استقلال ۰-۰ پرسپولیس

پنجاه و هشتمین داربی استقلال ۳-۲ پرسپولیس

پنجاه و نهمین داربی استقلال ۱-۰پرسپولیس

شصت امین داربی استقلال ۰-۰ پرسپولیس

شصت و یکمین داربی استقلال ۱-۲پرسپولیس

شصت و دومین داربی استقلال ۱-۱پرسپولیس

شصت و سومین داربی استقلال ۱-۱پرسپولیس

شصت و چهارمین داربی استقلال ۱-۱پرسپولیس

شصت و پنجمین داربی استقلال ۱-۱ پرسپولیس

شصت و ششمین داربی استقلال ۱-۱پرسپولیس

شصت و هفتمین داربی استقلال ۱-۱پرسپولیس

شصت و هشتمین داربی استقلال ۱-۲ پرسپولیس

شصت و نهمین داربی استقلال ۱-۰ پرسپولیس

هفتادمین داربی استقلال ۱- ۰پرسپولیس

هفتاد و یکمین داربی استقلال ۲-۰ پرسپولیس

هفتاد و دومین داربی استقلال ۲-۲ پرسپولیس

asemari.ir
asemari.ir
هفتاد و سومین داربی استقلال ۳-۰ پرسپولیس

هفتاد و چهارمین داربی استقلال ۲-۳ پرسپولیس

هفتاد و پنجمین داربی استقلال ۰-۰ پرسپولیس

هفتاد و ششمین داربی استقلال۰-۰ پرسپولیس

هفتاد و هفتمین داربی استقلال ۰-۰پرسپولیس

هفتاد و هشتمین داربی استقلال ۰-۰پرسپولیس

هفتاد و نهمین داربی استقلال ۱-۲پرسپولیس

هشتادمین داربی استقلال ۰-۱پرسپولیس

هشتاد و یکمین داربی استقلال ۱-۱پرسپولیس

هشتاد و دومین داربی استقلال ۲-۴ پرسپولیس

هشتاد و سومین داربی استقلال ۰-۰ پرسپولیس

هشتاد و چهارمین داربی استقلال ۳-۲ پرسپولیس

هشتادو پنجمین داربی استقلال ۰-۱ پرسپولیس

پرگل ترین بازی های تاریخچه دربی پایتخت

پرگل ترین بازی که تیم استقلال در آن برنده شد یکی بازی بود که درسال ۵۶ با سه گل پرسپولیس را شکست داد و بازی دیگر نیز در سال ۹۰ بود که باز هم با سه گل پرسپولیس را مغلوب کرد .

پرگل ترین بازی که پرسپولیس در آن استقلال را شکست داد یکی در سال ۵۲ بود که با شش گل استقلال را شکست داد و دیگری در سالهای ۷۶ و۶۵ نیز با سه گل استقلال را شکست داد.

برای تیم استقلال در این داربی ها بیشترین گل ها را غلامحسین مظلومی و با ۵ گل – علی جباری ۵ گل و فرهاد مجیدیو مجتبی جباری هر کدام ۴ گل به ثمر رساندند.

برای تیم پرسپولیس صفر ایرانپاک ۷ گل و حسین کلانی با ۶ گل بیشترین تعداد گل را برای پرسپولیس به ثمر رسانده اند.

تاریخچه دربی پایتخت
تاریخچه دربی پایتخت
بازیکنانی که در تاریخچه دربی پایتخت برای هر دو تیم گلزنی کرده اند:

در این بین بازیکنانی بوده اند که برای هر دو تیم گلزنی کرده اند . مانند مهدی هاشمی نسب که ۴ گل برای پرسپولیس و ۱ گل برای استقلال به ثمر رسانده اند.

شاهرخ بیانی دو گل برای پرسپولیس و ۱ گل برای استقلال به ثمر رسانده اند.

غلامرضا فتح آبادی ۱ گل برای پرسپولیس و ۱ گل برای استقلال به ثمر رسانده اند.

کدام بازیکن بیشترین بازی ها را در تاریخچه دربی پایتخت انجام داده است

علی پروین برای پرسپولیس بیشترین داربی ها را برای پرسپولیس انجام داد با تعداد ۲۰ بازی. علیرضا نیکبخت واحدی با ۱۹ بازی در رده بعدی قرار دارد.که ۱۳ تای آن را برای استقلال و ۶ بار آن را برای پرسپولیس انجام داد.

افشین پیروانی با ۱۸ بازی -محمود فکری با ۱۸ بازی – امیر حسین صادقی با ۱۸ بازی  وعلی رضا جباری با ۱۷ بازی و کارو حق وردیان با ۱۷ بازی – ناصر حجازی با ۱۶ بازی -جواد زرینچه با ۱۶ بازی – اکبر کارگر جم با ۱۶ بازی با سابقه ترین بازیکنان این دو تیم هستند.

سریع ترین گل در تاریخچه دربی پایتخت

سریع ترین گل تاریخ دربی ها را علی سامره در ثانیه ۴۹ به ثمر رساند و از آن زمان به علی سی ثانیه معروف شد که البته طرفداران استقلال این را برای کری خوانی می گفتند و در واقع گل در ثانیه ۴۹ به ثمر رسیده بود.

منبع: سایت ویکی پدیا

سایت پرشین

 

 

 

 

 

 

 

برچسب ها

مریم شینی

مریم شینی فارغ التحصل از دانشگاه شهید چمران اهواز - علاقمند به وب و فضای مجازی. از اینکه بتوانم مطالب جذاب و مورد علاقه شما را ارائه دهیم بسیار خوشحال میشم. با ارائه نظرات و پیشنهادات خود به افزایش کیفیت سایت کمک کنید. اشتراک گذاری مطالب در شبکه های اجتماعی و معرفی به دوستان خود فراموش نکنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن