روانشناسی

درمان کم رویی کودکان

کم رویی کودکان اغلب زمانی اتفاق می افتد که کودک تکیه گاه محکمی نمی یابد تا بااطمینان به ان شخصیت خودرا ثبات بخشد.

این کمبود باعث می شود کودک شمااز وقایع تازه برحذر باشد.باکودک خود درکمال دقت وظرافت رفتارکنید زیراکه کم رویی واعتمادبنفس اودرخانه شکل میگیرد.

کم رویی کودکان باعث می شود که ازمواجهه باافراد یاانجام کاری بیزار باشند .کم رویی  وخجالت کودکان برای افرادمختلف دارای معنی متفاوتی است .

وشرایط پیچیده ایی است که آثارمختلفی برجای میگذارد.از ترس بی مورد ازمردم تاروان رنجوری حاد.

علل کم رویی کودکان ممکن است:

-تحقیرکودک درخانه ومدرسه

-وجود فردی کمرو درخانواده مثل پدریامادر

-برچسب کم رویی زدن به کودک

-مقایسه کودک بادیگران

-توقع بیش ازحد ازکودک

-تجارب منفی کودک درموقعیتهای مختلف

برای درمان کم رویی کودکان:

ازکودک خودتوقع انجام کارهای محال نداشته باشید

کارهایی رااز کودک درخواست کنیدکه تونا انجام آن راداشته باشد.مثلا اگردردوره ترسهای کودکانه است ازاونخواهید که دراستخری از آب بپرد ویابه زیرزمین تاریک برود.

زیادازحدنگران فرزندخود نباشید

اگرنگرانی شمادرمورد فرزندتان زیادازحدباشد این ترس رابه کودکتان نیزمنتقل میکنید .وبااین رفتارامکان عمل وابتکار را ازاومیگیرید.

همه چیز راازقبل برای او آماده نکنید به اوکمک کنید درموقعیتهایی که احتمال خطر دران است عکس العمل مناسب راانجام دهد.

در درمان کم رویی کودکان ابتکار اورا دست کم نگیریدوبه کودک خودبهابدهید
در درمان کم رویی کودکان ابتکار اورا دست کم نگیریدوبه کودک خودبهابدهید
ابتکاراورادست کم نگیرید

به کارهای کودک خودبهابدهید وبدانیدکه او درحد توان خود توانسته کارهایی راانجام دهد.

نکته مهم ان است که او اعتمادبنفس کارهای جدید راداشته باشدوبتواند خلاقیت خودرا بروز دهد.

به اواعتمادکنید ونظاره گرکارش باشید.

اورا ازمدرسه نترسانید

خاطرات شیرینی ازمدرسه برای او تعریف کنید ومدرسه رامحلی برای یادگیری ودوست شدن با افرادجدید به اومعرفی کنید.

کشف عوامل جاذب

به کودکان کمک کنیدتامحیط پیرامونشان راکشف کنند.از اوتعریف کنید وبه اواعتمادبنفس بدهید تاآنچه در ذهنش است رابروز دهد واز خلاقیت نترسد.

ارتباط باهمسالان

شرایطی فراهم کنید تابا کودکان دیگر ارتباط داشته باشند وباهم بازی کنند وهرچه دایره ارتباطی کودک بیشترباشد اعتمادبنفس اوبیشترمی شود.

حس قبول مسئولیت رادرکودکان تقویت کنید

به کودکان یاددهیدمسئول کارهای خودشان باشند .به انهایاددهید بادیگران مسئولانه برخوردکنند .

مثلادرکمک به عبورسالمندان ازخیابان ویاکمک به خواهروبرادران درکارهای خانه.ویاکمک به همکلاسی.

او راازشکست نترسانید

بروز برخی اشتباهات رامجازبدانید وبگذارید کودک باصرف وقت کافی متکی به نفس شود.

کودکان کمرو به دلیل اضطراب ناشی از شکست ازانجام هرکاری میترسند.

به آنهابیاموزیدبه استقبال مخاطرات بروند وشکست رامتحمل شوند.

احساس لذت درتنهایی

تنهایی زمانی که به عنوان ابزاری برای برقراری ارتباط باخود باشد میتواند تجربه ایی مثبت باشد.

زندگی کودک رابافعالیتهای گروهی پرنکنیم وبعضی فعالیتهای انفرادی مثل رفتن به سینماوپارک وپیاده روی دراطراف منزل نیز می تواند برای کودک تجربه خوبی باشد.

نوازش و مهربانی

مهربانی وعطوفت به کودکان کم رو راسرلوحه تربیت خود قراردهید چراکه این کودکان نیازبیشتری به توجه وتایید والدین دارند نسبت به کودکانی که لعتمادبنفس خوبی دارند.

تماس جسمی باعث میشود این کودکان احساس طردشدن نکنند.

سعی کنید رفتارتان کاملا طبیعی باشد تاکودک هم آرامش خاطر پیداکند.

برچسب ها
نمایش بیشتر

مریم شینی

مریم شینی فارغ التحصل از دانشگاه شهید چمران اهواز - علاقمند به وب و فضای مجازی. از اینکه بتوانم مطالب جذاب و مورد علاقه شما را ارائه دهیم بسیار خوشحال میشم. با ارائه نظرات و پیشنهادات خود به افزایش کیفیت سایت کمک کنید. اشتراک گذاری مطالب در شبکه های اجتماعی و معرفی به دوستان خود فراموش نکنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن