روانشناسی

۵۰روش برای به ظهور رساندن استعدادکودکان

کودکان با استعداد درخانواده هایی بارمی ایند که تجربه کودک را از زندگی غنابخشد.وشواهدی وجود دارد که نشان میدهد کودکان خانواده های متوسط جامعه بیشتر درمعرض تحریک اضافی که کودکان تیزهوش  را به کودکان بااستعدادتبدیل میکند قرارمیگیرند.از طرف دیگرهیچ شواهدی وجودنداردکه والدین کودکان باهوش اشتیاق بیش از حد وازاردهنده ازخودنشان می دهند یاکودکان خود راخلاف میل خودشان مجبوربه درس خواندن میکنند.در زیر راهکارهای پرورش کودکان بااستعداد امده است.

راهکارهای به ظهور رساندن استعدادکودکان

-به فرزند خود اجازه دهیدعلایق خود راکشف کند.به فعالیتهایی که او انتخاب میکند توجه نشان دهید.

-فرزندخود را روی طیف وسیعی از تجارب قرار دهید.این امر باعث فعال شدن استعدادهای نهفته میگردد.فکرنکنید چون او علاقه ایی نشاه نمی دهد بنابراین استعدادی هم در ان زمینه ندارد.

-بگذارید مرتکب اشتباه شود .اگرهمه کارها رابطور کامل وبی نقص انجام دهد هرگزبرای کشف وگسترش یک استعداد خطرنخواهد کرد.کودکان بااستعداد بارها مرتکب اشتباه میشوند تابه راه حل اصلی برسند.

-سوال بپرسید.باپرسیدن سوالهای اساسی ازقبیل چرا اسمان ابی است؟به کودک خود کمک کنید تاباشگفتیهای دنیا مواجه شود .به اتفاق هم پاسخ سوال را بیابید.

-پروژه های ویژه ی خانوادگی راطرح نمایید .فعالیتهای مشترک میتواند استعدادهای جدید رابیدارکند وگسترش دهد.

-کودک رامجبور به یادگیری نکنید .این امید که برای پرورش کودکان بااستعداد باید هرروز درسهای خاصی رابه انان اموخت ممکن است آن رامضطرب یادل زده سازد.

انتظارات سطح بالایی داشته باشید اما این انتظارات باید واقع بینانه باشد

-درانجام کارها کودک خود راسهیم کنید.بگذاریداوباانجام کارهاموفقیت را درذهن خود مجسم کند .

-محیطی را فراهم اورید که به لحاظ تحریکات حسی غنی باشد .مواد واسباب هایی رادرخانه قراردهید که حواس کودک راتحریک میکنند موادی ازقبیل نقاشی باانگشت.الات موسیقی وعروسکهای خیمه شب بازی.

-شورواشتیاق خود رابه یادگیری فعال حفظ کنید.

-کودک خود را بابرچسب زدن به او محدود نکنید.این برچسبها ممکن است شرایطی رابه اوتحمیل نماید که با استعداد ذاتی اش همخوانی ندارد.

-برای برانگیختن علائق کودک درباره خبرهایی که میشنوید بااو به بحث بپردازید.

-برای کودک خود هم اسباب بازی زنانه وهم مردانه تدارک ببینید..

-ازمقایسه کودک خود با دیگران اجتناب ورزید .به اوکمک کنید تاعملکرد فعلی خود را باعملکرد گذشته اش مقایسه کند.

-سعی کنید پدریامادری اقتدارگرا باشید.

-برای برانگیختن علائق واستعدادهای فرزندتان ازموقعیتهای گروهی یاجمعی بهره ببرید.

-پاداشهایی به فرزندتان بدهید که نقاط قوتش راتقویت کند.

-کودکتان رابه صحبت درباره اینده اش تشویق کنید. از دیدگاه های اوحمایت کنید.بدون انکه به سمت حیطه یا رشته ایی خاص هدایتش کنید.

–کودک خود را با افراد جالب وموفق اشناکنید.

برای به ظهور رساندن استعدادکودکتان خانه را فضایی برای یادگیری تلقی کنید
برای به ظهور رساندن استعدادکودکتان خانه را فضایی برای یادگیری تلقی کنید
خانه خود رابعنوان فضایی برای یادگیری تلقی کنید

-دراحساسات بایکدیگرسهیم شوید.سرکوبی حوادث میتواند به سرکوبی استعدادهای کودک بینجامد.

-کودک خود راتشویق به خواندن کنید.

-ابداعات وساخته های کودک خود رابه شوخی نگیرید.

-باکودک خود فعالیتهایی راانجام دهید که درارتباط باعلائق واستعدادهایش است.

-به کودک خود بیاموزید که به قوه شهودخویش اعتماد کند وبه ظرفیتهایش اعتماد داشته باشد.

-به کودک خود حق انتخاب بدهید .این عمل قدرت اراده اورا مستحکم وحس نواوری را در وی بیدار میکند.

-به کودک خود یاددهید که برای شکوفا ساختن استعداد خویش چگونه از کتابها استفاده کند.

-درگوشه ایی از خانه فضایی را برای به نمایش گزاردن ساخته ها وجایزه های کودک اختصاص دهید .

-کودک خود راتشویق کنید تا درحیطه هایی که بامشکل مواجه است دست وپنجه نرم کند وکلنجار برود .به او کمک کنید تاباهر محدودویتی رو در روشود.

-رابطه بین دنیای واقعی واستعدادهای خاص کودک خود باشید.به او کمک کنید راهی برای نشان دادن استعدادش بیابد.

-کودک رابامطالبی اشنا کنید که درباره افتخارات واستعدادهای کودکان است.کتابهایی مانند مهندس کوچکی که می توانست …..میتواند نگرش میتوانم انجام دهم راتشویق کند.

-کودک خود راهمانطور که هست بپذیرید.

 

منبع کتاب کودک نابغه مولف محمدجوادقاسم زاده

برچسب ها

مریم شینی

مریم شینی فارغ التحصل از دانشگاه شهید چمران اهواز - علاقمند به وب و فضای مجازی. از اینکه بتوانم مطالب جذاب و مورد علاقه شما را ارائه دهیم بسیار خوشحال میشم. با ارائه نظرات و پیشنهادات خود به افزایش کیفیت سایت کمک کنید. اشتراک گذاری مطالب در شبکه های اجتماعی و معرفی به دوستان خود فراموش نکنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن