خانه داری

راهکارهای ازبین بردن لکه هادرخانه

ازبین بردن لکه ها اهمیت زیادی درخانه داری دارد چراکه خانه داری هرخانم را با ترفندهایی که درخانه داری بلداست می سنجند.درقسمت دیگری درمورد نگهداری از وسایل برقی  خانگی توضیح دادیم .

وحالا درمورد ازبین بردن لکه ها  درخانه توضیحاتی رابه شما ارائه می دهیم.

خانمهای خانه دارتوجه داشته باشندکه هرگاه برای  ازبین بردن لکه ها  ازموادپاک کننده استفاده می کنیددرنظر داشته باشیدکه حتما از اب سرد استفاده کنید.

زیراکه آب سرد لکه ها راتمیز وسریعتر ازبین می برد.ولی آب گرم باعث میشود که لکه ها ازبین نرود وبه اطراف سرایت کند.

ازبین بردن لکه هر چیزی ترفندمخصوص به خودش را دارد.

در زیر ترفندهایی برای ازبین بردن لکه ها اورده شده است.

ترفندازبین بردن لکه ادامس

ترفندهای ازبین بردن لکه ها رابا لکه  ادامس شروع میکنیم .

بهترین روش برای ازبین بردن لکه های چسب وآدامس بر روی لباس استفاده ازیخ است .

بدین صورت که یخی را برداشته وچندمرتبه روی آدامس کشیده تا ازروی لباس جداشود.

ویا میتوانید برای اینکار از بنزین برای جداکردن ادامس از روی لباس استفاده نمایید.

همچنین میتوانید از شیره درخت ویاروغن نباتی برای اینکاراستفاده کنید.

یکی از راهکارهای ازبین بردن لکه ها درخانه این است که برای پاک کردن لکه از آب سرد استفاده کنید
یکی از راهکارهای ازبین بردن لکه ها درخانه این است که برای پاک کردن لکه از آب سرد استفاده کنید
ترفندازبین بردن لکه زنگ زده روی پارچه

لکه های زنگ زده برروی پارچه میتوانیدازیک عددلیموترش استفاده کنید.

سپس لیموترش رابه دونیم کرده ویک نیمه ان رابه نمک اغشته وبرروی لکه هابمالید.

وپس ازپاک شدن بوسیله اب بشویید.

لکه چربی از روی یخچال وگاز یک پارچه رادرسرکه خیس کرده وروی لکه های چرب بکشیدتالکه هاازبین برود.

لکه آبمیوهاگرلکه های ایجادشده میوه برروی پارچه سفیدورنگی باشد ابتدابا آب وصابون بشویی سپس آن را اب بکشید.

واگر روی پارچه پشمی لکه میوهایجادشده برروی اب اکسیژنه چندقطره امونیاک ریخته وبوسیله ان لکه ها راپاک کنید.

ترفندازبین بردن لکه چسب

لکه چسب برای ازبین بردن لکه چسب میتوان یک تکه پارچه که اغشته به سرکه است استفاده کرد.

یعنی پارچه اغشته به سرکه را برروی چسب

قراردهید.تاچسب سفتی خورا ازدست بدهدوازلباس جداگردد.

ترفندازبین بردن لکه چربی

لکه چربی روی فرش:برای ازبین بردن لکه های چرب برروی فرش ازمقداری جوش شیرین استفاده کنید.

بدین صورت که محل لک رابا مقدارزیادی جوش شیرین

بپوشانیدتاخوب به داخل پرزهای فرش برسدوبگذارید به مدت یک شب جوش شیرین به همان حال بماندو روزبعدبوسیله جاروبرقی ان راجمع کنید.

ترفندازبین بردن لکه قیر وواکس

لکه قیر:بهترین راه برای ازبین بردن قیراستفاده از روغن اکالیپتوس است ویااستفاده از کره برای نرم کردن قیراست.

امابهترین روش برای ازبین بردن لکه قیرشستن لکه موردنظر بوسیله بنزین است.

لکه واکس برروی لباس یاهرچیز دیگر ابتدامحل موردنظر را با اب خیس کرده سپس پنبه ایی را اغشته به مایع ظرفشویی کرده و برروی لکه ها بریزید.

وچندمرتبه برروی لکه ها بکشید.سپس مقداری پنبه تمیزبرداشته وآن را اغشته به آب خالص وبرروی لکه ها بکشید تاازبین برود.

راه دیگر برای ازبین بردن لکه واکس استفاده از الکل است که مقداری از آن را با پارچه یادستمال ریخته وبرروی لکه بکشید تاخوب تمیز گردد.

لکه سفره برای ازبین بردن لکه چربی برروی سفره بهترین کارنور خورشیداست .

بدین ترتیب که سفره را بعدازشستن به مدت یک روز جلوی نور افتاب قراردهید.

لکه جوهرظرفی راپرازشیرکنید وقسمت جوهری شده را درداخل ظرف شیرقراردهیدوبعداز چنددقیقه ان محل را با اب بشویید .

تابدین وسیله لک جوهر ازبین برود.

لکه خون برای ازبین بردن لکه ابتدامحل لکه رابا آب خوب شسته  وروی لکه رامقداری ذرت نشاسته بمالیدوجلوی نورخورشید قرار داده تانشاسته خشک شود.

وبعدازخشک شدن نشاسته لباس را اب بکشید.

لکه ی شیر برای ازبین بردن لکه شیربهتراست امونیاک رابه مقدارزیاد رقیق نمایید وکمی نیزنمک به ان اضافه کنیدولکه رابا این محلول بدست امده پاک نمایید

وبعداب بکشید.

لکه ی رنگ برای زدودن لکه رنگ روغنی ابتدا آن رابا اب سرد بشویید سپس با اب نیمگرم وپودر رختشویی شسته وآب بکشید.

برای زدودن لکه های رنگ پلاستیکی ابتدا رنگ اضافی راحذف کنید وسپس نفت خام بمالید وباپنبه پاک کنید.

وسرانجام با اب گرم وصابون بشوییدوابکشی کنید.

ترفندازبین بردن لکه عطر از روی لباس

لکه عطربر روی لباس برای ازبین بردن لکه عطر از روی لباس پنبه رادرآب سردفروکنید وپس ازفشار دادن روی محل مورد نظربکشید.همچنین میتوانیدازالکل

سفیدنیز استفاده کنید.

از راهکارهای خانگی برای پاک کردن لکه شربت روی فرش این است که مقداری الکل وسرکه رامخلوط وبااسفنج روی آن بکشید
از راهکارهای خانگی برای پاک کردن لکه ها درخانه ولکه شربت روی فرش این است که مقداری الکل وسرکه رامخلوط وبااسفنج روی آن بکشید
ترفندازبین بردن لکه رژلب وشکلات

لکه رژلببایستی آن رافورا با اتر پاک کنید.اگر لکه رژلب روی پارچه حریر ایجادشود ان رابا تری کلراتیلن پاک کنید.

لکه ی شوکولاتابتداشکولات باقیمانده رااز روی پارچه بردارید سپس یک پارچه تمیز سفید را چندلایه کنید وزیرپارچه درمحل لکه قراردهید.

بعدمحلول آب والکل را به نسبت مساوی بوسیله پنبه روی لکه های شوکولات بکشید وباپنبه دیگرخشک کنید.

ترفندازبین بردن لکه شربت

لکه شربت روی فرش وموکتابتدااضافی شربت رابالبه قاشق جمع کنید سپس اسفنج رادرآب خیس کرده وروی لکه بکشید ومرتبا آبکشی نمایید .

درصورت سمج بودن لکه شربت بایدمخلوطی ازالکل وسرکه اماده کنیدوبااسفنج روی لکه بکشید وبقایای ان رادوباره بااسفنج مرطوب تمیزکنید.

برچسب ها

مریم شینی

مریم شینی فارغ التحصل از دانشگاه شهید چمران اهواز - علاقمند به وب و فضای مجازی. از اینکه بتوانم مطالب جذاب و مورد علاقه شما را ارائه دهیم بسیار خوشحال میشم. با ارائه نظرات و پیشنهادات خود به افزایش کیفیت سایت کمک کنید. اشتراک گذاری مطالب در شبکه های اجتماعی و معرفی به دوستان خود فراموش نکنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن