زیبایی وپوست

ترفندهای زیبایی

ترفندهای زیبایی درهرکشوری متفاوت از کشوری دیگراست.هرسرزمینی برای خودسنتهایی دارد ودنیای مراقبت از پوست ومو نیز از این سنتها بی بهره نیست.

دراین مطلب شمارا باترفندهایی اشنامیکنیم که مردم برزیل هندوهلند وفنلاندبرای مراقبت از پوست وموی خود به کارمیبرند.

ترفندهای زیادی برای مراقبت از پوست ومو وجود دارد که شاید مااز آنهاخبرنداشته باشیم.

بهترین ترفندهای زیبایی کشور قهوه

اگرچه همه برزیل رابخاطر فوتبال وفوتبالیستهای قدرتمندش میشناسند امادر این کشور زیبا کارهای جالبی برای احیای سلول های پوست و درخشندگی ان انجام میشود.

برای زیبایی پوست برزیلی ها خمیری از شیر وآردجوی دوسر درست میکنند.انهامقداری شیر راباچندقاشق آردجو دوسر مخلوط میکنند تاخمیری به دست اید وان را روی صورتشان میگذارند.

وبعدازیک ساعت با اب خنک شستشومیدهند.همچنین آنهاگوشت میوه ی پاپایا را روی پوست صورتشان می مالند.

وپس از ۲۰دقیقه ان را شستشومیدهند.این ترفندهای زیبایی برای داشتن پوستی زیباوخوش اب ورنگ بسیارموثراست.

انها برای مقابله بااحتباس یاجمع شدن آب در زیرپوست که موجب میشود فرد احساس ورم وچاقی کند.

هرهفته دومرتبه قبل از خواب کنگرفرنگی میخورند.زیراجزو سبزیجات ادرار اور است و احساس گرسنگی راکاهش میدهد.

برزیلی ها برای مقابله باچرب شدن زودبه زودموها به پوست سرشان پودر تالک میزنند چون بااینکارموهایشان کمترچرب میشودوکمترنیازبه شستشوپیدامیکند.

آنهابرای ازبین بردن جوش ازخمیرنشاسته ذرت وآب استفاده میکنند.

معمولاپوستهای چرب قربانی جوش میشوند.بنابراین مخلوط نشاسته ی ذرت وآب چربی بیش از حدصورت رامیگیرد.وبه این ترتیب جوشهای مزاحم ازبین میروند.

ترفندهایی زیبایی درکشور برزیل.مردم برزیل برای اینکه پوست سرشان چرب نشود به ان پودر تالک میزنند
ترفندهایی زیبایی درکشور برزیل.مردم برزیل برای اینکه پوست سرشان چرب نشود به ان پودر تالک میزنند

مردم این سرزمین برای زیبایی چشمهاوازبین بردن پف آنها از کمپرس بابونه استفاده میکنند.

یعنی بابونه رامی جوشانند وخنک میکنند وبعددوگلوله پنبه آغشته به بابونه را به مدت ۲۰دقیقه زیرچشمهایشان میگذارند.

اینکارهم پف چشم رااز بین میبرد وهم گودی آن را برطرف میکند.

ترفندهای زیبایی کشورهند

دراین سرزمین گرم ماسکهای ضدچروک وکرمهای لایه بردار خانگی که در آشپزخانه ی هندی ها تهیه میشود طرفداران زیادی دارد.

آنهابرای براقی وتقویت موهای خودازانواع روغنهامثل روغن نارگیل استفاده میکنند وبرای شادابی پوست خود.

از ماسکهای مختلفی بهره میگیرندکه حاصل ترکیب مواد مختلف باآب است.هندی ها برای تغذیه ی پوست از ماسک پودر بادام .

برای نرم ولطیف کردن ان از خامه تازه.برای تقویت ومعطر کردنش از ماسک برگهای گل رز خشک شده وبرای لایه برداری ان از ماسک پوست پرتقال کمک میگیرند.

مراقبت از پوست ومو به روش هلندیها

هلندی ها برای تقویت مو زرده ی تخم مرغ رابا چندقطره روغن کرچک وآب لیموترش استفاده میکنند.

انهااین ماسک رابه مدت ۱۰تا۱۵دقیقه روی موهایشان میگذارندوسپس موها راشستشومیدهند.

برای درخشندگی موها جوشانده ایی درست میکنند وموهایشان رابا آن اب میکشمد.

برای موهای بلوند از جوشانده ی بابونه وبرای موهای تیره تر از جوشانده برگ درخت گردو و نیزپوست درخت بلوط استفاده میکنند.

انها برای مرطوب کردن پوستشان عسل رابامقدارکمی اب مخلوط میکنند وماست بدست امده را روی پوست صورت وگردن ودستهامیگذارند.

هلندیها برای نرم کردن لبهانیز از عسل استفاده میکنند.انها عسل راروی لبهایشان می مالند وبعداز چنددقیقه آن رامیخورند.

ترفندهای زیبایی درکشورهلند.مردم هلند برای زیبایی وطراوت مو زرده تخم مرغ وروغن کرچک واب لیمو ترش به مو میزنند
ترفندهای زیبایی درکشورهلند.مردم هلند برای زیبایی وطراوت مو زرده تخم مرغ وروغن کرچک واب لیمو ترش به مو میزنند

ترفندهای زیبایی در فنلاند

سونا راز زیبایی فنلاندیهاست.سوناباعث ارامش ودفع فشارهای روحی میشود ومنافذ پوستی راباز میکند.

وپوست راعمیقانرم وتمیزمیکند.علاوه براین تعریق باعث دفع مواد زائد بدن میشود.

فنلاندیهامعتقدند که بخاروگرمای سونا باعث میشود که تاثیر لوسیونها بیشترشود.مردم این کشور نیزبرای زیبایی پوست خود از عسل استفاده میکنند.

انهاقبل از رفتن به سوناو درحین ان به پوست خود عسل می مالند.زیراعقیده دارند عسل پوست راتغذیه وپاکسازی میکند.

فنلاندیها گاهی عسل رابا اردجوی دوسرمخلوط میکنندوبه عنوان ماسک روی پوست خودقرارمیدهند.وزمانی که میخواهند از سونابیرون بیایند پوست خود رامیشویند.

عادتهایی که شمارا از داشتن پوستی صاف محروم میکنند

قطعاشماهم شگردهایی برای زیبایی پوست وموی خود دارید.امااگرپوستی صاف وزیباوخوش آب ورنگ میخواهیدبایدبرخی از عادتهاوکارهای نادرست را کناربگذارید.

-مصرف دخانیات:بعداز نورخورشید دخانیات بیشترین اسیب رابه پوست میرساند.

پوست صورت سیگاریهادرمقایسه بادیگران ۵برابربیشترچروک میشود.ازاین گذشته سیگاریها بیشتردرمعرض سرطان پوست قرار میگیرند.

سیگاربه جداره رگهاومویرگها اسیب میرساند وجریان خون راکاهش میدهد.به همین دلیل پوست به درستی تغذیه نمیشود.

سیگارکشیدن به مدت ۱۰دقیقه باعث میشودکه اکسیژن به مدت یک ساعت کمتربه پوست برسد

-نوشیدنیهای نامناسب:برای داشتن پوستی صاف وشفاف ونرم بایدروزانه به میزان کافی اب بنوشیدوبدانیدکه نوشیدنیهای دیگرهرگزجایگزین خوبی برای آب نخواهدبود.

پس نوشیدن آب راتنهابه زمان غذاخوردن محدودنکنیدوبه طورمرتب اب بنوشیدتاپوستتان دهیدراته وخشک نشود.

بی خوابی:خواب کافی وباکیفیت بازیبایی پوست در ارتباط است.زیرادر زمان خوابیدن بدن دوباره کلاژن وکراتین یعنی پروتئینهای ضروری برای پوست مقاوم وسالم رااحیامیکند.

بی خوابی باعث رنگ پریدگی صورت میشود وپوست زیرچشمهاراشل وسیاه میکند.

پس توصیه میکنیم هرشب بین ۷تا۸ساعت بخوابید.اثرات بیخوابی بربدن بسیارمضرتر از چیزی ست که مافکرمیکنیم.

ونه تنها پوست بلکه تمام بدن مارا تحت الشعاع قرارمیدهد.

استرس:استرس وفشارهای روحی پوست رارنگ پریده خسته ولاغرمیکند.اگرحال وحوصله ی درست کردن جوشانده های آرامبخش راندارید.

وهمچنین به نفس عمیق هم اعتقادی نداریدیک کارموثروجالب راامتحان کنید.ماساژ.ماساژباعث بهبود جریان خون میشود ودرنتیجه توکسین ها یاهمان سموم بدن رادفع میکند.

ازاین گذشته ماساژ اکسیژن وموادمغذی لازم رابه سلولهای پوستی میرساند.

پس بهتر است یک روز بعداز ظهرقبل از اینکه اتفاقی استرس زا برای شمارخ دهد ماساژ انجام دهید.آنوقت ارامش نشاط وسلامت را احساس خواهیدکرد.و درنتیجه پوستتان نیز از این شادابی بهره خواهدبرد.

برچسب ها

مریم شینی

مریم شینی فارغ التحصل از دانشگاه شهید چمران اهواز - علاقمند به وب و فضای مجازی. از اینکه بتوانم مطالب جذاب و مورد علاقه شما را ارائه دهیم بسیار خوشحال میشم. با ارائه نظرات و پیشنهادات خود به افزایش کیفیت سایت کمک کنید. اشتراک گذاری مطالب در شبکه های اجتماعی و معرفی به دوستان خود فراموش نکنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
بستن