روانشناسی

چگونه اعتمادبنفس خود را بالا ببریم

اعتمادبنفس درتمام جنبه های زندگی نقش اساسی دارد.اعتمادبنفس ارتباط مستقیمی باموفقیت دارد.

حتماگاهی اوقات به این فکرافتاده ایی که چرا مانند دیگران اعتمادبنفس لازم را نداری و از این بابت از دست خود عصبانی هستی.

به اطرافت نگاه میکنی وافرادی را می بینی که به پای تو نمیرسند ولی بخاطر اعتماد بنفس بیش از حدشان همیشه برگ برنده را در دست دارند.

انوقت آه میکشی و آرزو میکنی که ای کاش توهم مثل انان اعتماد بنفس داشتی.

بسیارخوب غصه نخور.بابهره گیری از تکنیکهای این بخش چنان اعتمادبنفس توهم تقویت میشود که خودت هم تعجب خواهی کرد.

خوب میدانید که اعتماد بنفس درتمام جنبه های زندگی نقش اساسی دارد .

به هرحال توهم مثل افرادبسیاری در تلاش هستی .تااین اعتماد بنفس گمشده ات راپیداکنی.

اعتمادبنفس ارتباط مستقیمی باموفقیت دارد .زمانی که اعتمادبنفس نداری وبابرداشتن هرگامی احساس بی لیاقتی وشک وتردید میکنی و دائماعذرخواهی میکنی.

از دیگران توقع نداشته باش که کاری مهم واساسی را به تو محول کنند.آنها از سپردن کارهای مهم به افرادی مثل تو ترس و واهمه دارند.البته حق هم دارند.

لحظه ایی پیش خود فکر کن وقتی که در انجام هرکاری به شک وتردید بیفتی رواحساس کنی که از عهده ی آن برنمی ایی ومدام در ترس و وحشت باشی که اگر وظیفه ی سپرده شده به تو رضایت بخش نباشد چه خواهدشد.

توهم دلت نمیخواهد چنین فردی در کنارت باشد وترجیح میدهی طرف تو کسی باشد که به وضوح حرف خود رابزند.

سوالات  را بااطمینان و قاطعیت جواب دهد واگرچیزی رانمی داند برای اینکه ضایع نشود هزاران پیچ وتاب نخورده وبه راحتی به ندانم کاریهایش اعتراف کند.

حواست باشد وقتی اعتماد بنفس رادرخودتقویت کنی .

به دیگران انگیزه میدهی وبدین طریق است که درهای موفقیت یکی پس از دیگری به روی تو باز میشود.

میزان اعتمادبنفس از راههای مختلفی ارزیابی میشود.ازطریق رفتار وزبان بدن وگفتار.

وقتی اعتمادبنفس داری

-هر انچه راکه باور داری درست است انجام میدهی نه اینکه کارهایت راطبق آنچه مردم فکرمیکنند انجام دهی.

-ریسک پذیرهستی وبرای موفقیت تاهرجاکه توانستی پیش میروی نه اینکه ازترس شکست وناکامی در منطقه ی امن خودت می مانی .

-به اشتباهات خود اقرار میکنی و از آنها درس عبرت میگیری نه اینکه خطاهایت رابپوشانی وبه این امیدباشی تاکسی متوجه نشود.

-صبرمیکنی تادیگران موفقیت تو راتبریک بگویند.نه اینکه تاهیچ کاری راپیش نبردی در بوق وکرناکنی.

-باوقار ومتانت تعریف وتمجید رامی پذیری وتشکرمیکنی نه اینکه درمقابل تعریف وتمجید خودرادستکم بگیری وبگویی اینکه کاری نبود.ازعهده ی همه برمی اید.

اعتمادبنفس پایین میتواندموجب تباهی وضایع کردن حق خودت شود چون بیشترجنبه ی منفی دارد.

درحالی که وقتی اعتمادبنفس بالاداشته باشی بیشترمثبت گراهستی چون خودت وتوانایی هایت را باور داری.

همین دومورد باعث تقویت عزت نفس تومیشود.وقتی درهرزمینه ایی مهارت لازم راکسب کنی.

وبااتکابه این مهارت برای رسیدن به هدفت نهایت سعی وتلاش خودرا بکنی.اعتمادبنفست هم تقویت میشود.

وهمین اعتمادبنفس باعث میشودکه هرکارمشکل راهم قبول کنی ودر برابر ناملایمات عقب نشینی نکنی.

برای کسب اعتمادبنفس میتوانی ازعبارات تاکیدی ومثبت اندیشی استفاده کنی.

البته اگراعتمادبنفس خیلی پایینی داری انتظارنداشته باش که یک شبه معجزه رخ دهد.بایدبسیاربر روی خودت کارکنی  تاذهنیت خود راتغییر دهی.

به هرحال باتمرینات مکرر به نتیجه ی دلخواه میرسی.

وقتی اعتمادبنفس داری کارهای مشکل راهم می پذیری وبه اشتباهات خود اعتراف میکنی
وقتی اعتمادبنفس داری کارهای مشکل راهم می پذیری وبه اشتباهات خود اعتراف میکنی
سه گام برای کسب اعتمادبنفس

-فکرکن که هدف تو در زندگی چیست ومیخواهی به کجا بروی.در این صورت ذهنیت مثبت خود را براساس آن تنظیم کن.

توباید به خودت قول بدهی که گام اول را قاطعانه برداری وعلی رغم سختیها در مسیر باقی بمانی.

هم اکنون در مورد موفقیتهای سابق زندگی ات فکرکن و مواردی راکه در آنها موفق شدی به خاطربیاور.

هم اکنون موفقیت شادی آن زمان راکه احساس کردی به ذهنت بیاور.تاموجب رضایت خاطر توشود.

-به نقاط قوت وتوانایی هایت توجه کن. در موفقیت های قبلی خودتوانایی هایت را روکردی.

در این صورت همین حالاهم میتوانی روی آنهاحساب کنی.حواست باشدکه ازتجسم نقاط قوت خودشادی راکاملا در وجودت احساس کنی.

-درمورد آنچه برایت مهم است واینکه در زندگی میخواهی به کجابرسی فکرکن.

عامل عمده ی این بخش تعیین هدف وتلاش برای رسیدن به ان است.

اگرهدف نباشد فرد از حرکت باز می ایستد.تعیین هدف بایدطوری باشد که نقاط قوت توراتقویت کند واز نقاط ضعف توبکاهد.

تااز این طریق بتوانی فرصتهارا بدست بیاوری وموانع سرراهت راهم کنترل کنی.

نکته ی مهم این است که درمواجهه باهرناملایمتی نبایدبه گفتگوی ذهنی منفی مشغول شوی وفکرکنی که بایدهرکاری راتمام وکمال انجام دهی.

البته خیلی خوب است که تصویر ذهنی تومثبت گراباشد ولی سعی کن طوری نباشد که اگر.درنیمه ی راه به مانعی برخوردی خود راببازی ودرجابزنی.

بایدیادبگیری که ازعهده ی هرشکستی برمی ایی .چون بایدآن رابعنوان تجربه ودرس عبرت تلقی کنی.

به هرحال توبایدخودرابرای سیروسفری مخاطره انگیز اماده کنی .

تعیین هدف مهارتی بسیارمهم است که باعث تقویت اعتمادبنفس میشود وهمین اعتماد بنفس است که تورابه سرمنزل مقصودمیرساند.

بایدبه خودت قول بدهی که برای موفقیت ورسیدن به اهدافت نهایت سعی وتلاشت رابکنی.

اگر در این مرحله دچارشک وتردیدشدی .همه ی مواردشک وتردید رایادداشت کن وسعی کن که با انها درکمال ارامش ومتانت مبارزه کنی.

وقتی به توانایی ها ومهارتهای واقعی خودت پی ببری و آگاهی های لازم راکسب کنی ریسک های توهم معنادارمیشودوباقاطعیت بیشتری به سوی اهدافت گام برمیداری .

دراین صورت اعتماد بنفس توتقویت میشود ومیتوانی برای خودت ودیگران فرد مفیدی باشی.

برچسب ها

مریم شینی

مریم شینی فارغ التحصل از دانشگاه شهید چمران اهواز - علاقمند به وب و فضای مجازی. از اینکه بتوانم مطالب جذاب و مورد علاقه شما را ارائه دهیم بسیار خوشحال میشم. با ارائه نظرات و پیشنهادات خود به افزایش کیفیت سایت کمک کنید. اشتراک گذاری مطالب در شبکه های اجتماعی و معرفی به دوستان خود فراموش نکنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن