روانشناسی

باکودکان خجالتی چگونه برخورد کنیم

خجالتی بودن کودکان بخصوص زمانی که این کودکان به همین شکل بزرگ میشوندوبه مدرسه میروند ان وقت است که خجالتی بودنشان آنها را از کارهای جمعی عقب می اندازد.

منظور این نیست که بچه پر رو باشد بلکه باید کودک را طوری تربیت کنیم که خجالتی نباشد.

یکی از مشکلات رایج اکثر والدین با کودکشان خجالتی بودن آنهاست.

والدین کودکان خجالتی

والدین کودکان خجالتی مدام شکایت دارند کودکشان اجتماعی نیست واز آنهاجدانمیشود.

یااین موضوع رامتذکر میشوند که ما والدینی کاملا اجتماعی هستیم اما کودکمان بسیارخجالتی است.

بایداشاره داشت اینکه شماوهمسرتان خجالتی نیستید دلیل براین نمیشود که کودکتان نیز خجالتی نباشد.

علاوه برمسئله ی وراثت تفاوتهای فردی رانباید فراموش کرد.کودکان خجالتی و درون گرا نیازمند تعریف وتمجیدبیشترهستند نسبت به کودکان معمولی.

این درست است که کودک خجالتی پدر ومادر را اذیت میکند و آنها احساس میکنند ضعف تربیتی آنها باعث شده که کودک خجالتی باشد ویااعتماد بنفس خوبی نداشته باشد.

ولی انها باید به این نکته هم توجه کنند که بعضی ویژگیهای کودک مربوط به تفاوتهای فردی او با دیگران است .

مثل دوفرزند که دریک خانواده تربیت میشوند ممکن است یکی خجالتی ودیگری اجتماعی باشد.

کودکان خجالتی ودرو گرا
کودکان خجالتی ودرو گرا

بنابراین همانطور که فرزندان بایکدیگرمتفاوتند نحوه ی برخورد والدین و فرزند پروری انان نیز باید براساس ویژگیهای رفتاری کودکشان باشد.

بعضی از این والدین کودک خود را تحقیر میکنند واین باعث میشود کودک بیشتر در خود فرو برود.

والدین باید توجه کنند رفتار وبرخورد باهرکودک باید متفاوت از کودک دیگر باشد

هرکودک با ویژگیهای خلقی خاصی متولدمیشود ودر طول نونهالی وشیرخوارگی این تفاوتها نمایان میشود.

اغلب این کودکان ترسهایی دارند که باعث خجالتی بودن آنها میشود.

کودکان خجالتی اعتمادبنفس لازم را در رابطه با دنیای پیرامونشان واینکه چه توانایی وقابلیتهایی دارندرا ندارند.

این کودکان خجول میزان بالاتری از درخود فرورفتگی و ترس واضطراب رادرمقایسه باکودکان دیگر تجربه میکنند

.از اینکه مورد قضاوت دیگران قرار بگیرندهراس دارند.واضطراب ناشی از این موضوع باعث ایجادحس حقارت در آنهامیشود.

والدین کودکان خجالتی چه کنند

-اولین گام در پرورش کودک خجالتی پذیرش اوست.کودک خود را انطور که هست بپذیرید ودوست داشته باشید.

نه انطور که دوست داشتید یاانتظار دارید باشد.درک این مطلب میتواند اعتمادبنفس کودوک رابالا ببردوخود راباور کند وخود راکوچک وحقیرحس نکند.

-کودک را در موقعیتی که برایش اضطراب آور است قرار ندهیدواورا مجبور نکنید به زودر در موقعیتی قراربگبرد که شما دوست دارید.

-در شرایطی که کودک باید ان را تجربه کند او را تشویق کنید وتوانایی هایش را برایش بازگو کنید.

به عنوان مثال وقتی از بازی درجمع خودداری میکند بااو صحبت کنید وبرایش توضیح دهید که قبلا هم این حس را داشت.اما توانست بابچه ها بازی کند.

-به هیچ عنوان به کودکتان برچسب نزنید.

ووقتی که برچسب خجالتی بودن ویاغیراجتماعی به کودکی زده میشود ومدام به او گفته میشود ویاشاهد مکالمات شما درباره ی خودش است .

بتدریج اوباخودش فکرمیکند که واقعا خجالتی وغیراجتماعی است وآن را باور میکند وبه دنبال ان این رفتار در او نهادینه میشود.

اگر شخصی عنوان کرد که کودک شماخجالتی است وکودک شما این حرف راشنید.

میتوانید درپاسخ این فرد بگویید که فرزند من در برخورد با افرادی که میشناسد راحت تر است.

کودک شما این صحبت شما را خواهد شنیدو یقینا آن را خواهد پذیرفت.

به کودکان برچسب خجالتی بودن نزنید
به کودکان برچسب خجالتی بودن نزنید
-احساس همدلی وهمدردی باکودکتان داشته باشید.

زمانی که کودکتان از روبرو شدن با دیگران احساس ترس دارد بااو همدلی کنید.

وقتی شمابا او همدلی میکنیداو شروع به شناخت احساسات وهیجاناتش وآنچه باعث بروز آنها شده میکند.

و این قدرت را پیدا میکند تا این احساسات را کنترل و بر ترسش غلبه کند.شما با این کار برای او محیطی امن رافراهم میکنید تاخود واقعیش را بروز دهد.

-درخانه با او تمرین کنید میتوانید بازیهای مختلفی خارج از فعالیتهای روزمره فرزندتان انجام دهید.مانند ملاقات بایک شاگرد جدید در مدرسه.

کارها وبازیهایی را با او انجام دهید تا او بتواند همه ی موقعیتهای اجتماعی راتجربه کند.به فرزندتان کمک کنید تا آنچه را که انجام میدهد تجربه کند.

مثلا اگر کودک دیگری عروسکش رامیخواهد باهم بازی کنند. واگر بچه ایی سعی در گرفتن اسباب بازیهایش دارد باهم دیگر از آن وسیله استفاده کنندو لذت ببرند.

-اجازه ی برنامه ریزی به فرزندتان بذهید وفرصتهایی رابیابید که کودک آمادگی دارد.دامنه ی آسایش و راحتی اش راگسترش دهید .

-به او اجازه ی اظهار نظر بدهید و در مسائل خانه تاجایی که به او مربوط است با او مشورت کنید.

در محیطهایی که دچار احساس خجالت میشود همراه اوباشد تا ترسش ریخته شود.

-توانایی هایش رابالا ببرید تا اعتماد بنفسش افزایش پیداکند.و در جمع از او وتوانایی هایش تعریف کنید.

-اجازه ندهید هیچکس او را با عنوان خجالتی صدابزند واگر کسی اینکار راکرد شدیدا با او برخورد کنید.

برچسب ها

مریم شینی

مریم شینی فارغ التحصل از دانشگاه شهید چمران اهواز - علاقمند به وب و فضای مجازی. از اینکه بتوانم مطالب جذاب و مورد علاقه شما را ارائه دهیم بسیار خوشحال میشم. با ارائه نظرات و پیشنهادات خود به افزایش کیفیت سایت کمک کنید. اشتراک گذاری مطالب در شبکه های اجتماعی و معرفی به دوستان خود فراموش نکنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن