روانشناسی

چگونه میتوان کودک رابه درستی تربیت کرد

برای تربیت کودک شیوه های مختلفی وجود دارد .در موقعیتهای مختلف شما باید روش تربیتی خود را تغییر دهید زیرایک شیوه ی تربیتی ثابت برای همه ی موقعیتها وجود ندارد.

چگونه میتوان تربیت کودک را به درستی انجام داد

تربیت کودک شیوه های مختلفی  دارد .در موقعیتهای مختلف شما باید روش تربیتی خود را تغییر دهید .زیرایک شیوه ی تربیتی ثابت برای همه ی موقعیتها وجود ندارد.باید شخصیت کودک را درک کنید وشناخت کافی از خلق وخوی او داشته باشید.بسته به شخصیت کودک پدرومادر میتوانند برای کودکشان روش تربیتی مناسب را انتخاب کنند .

روشهای مختلف تربیتی ودر برخورد باکودک ممکن است پدرمادرها میزان مختلفی از محبت ومحدودیت را در برخورد با کودک خود به کار برند.این نکته را باید در نظر داشت که پدرمادر باید حس آرامش را به فرزندخود منتقل کنند وارتباط صمیمانه با فرزند برقرار کنند تابتوانند فرزندشان را درست تربیت کنند.

ودر محدود کردن فرزندشان نیز تعادل رارعایت کنند وبارفتارنامناسب وبرخورد بد باعث نشوند. فرزندشان درمقابل آن روش تربیتی مقاومت کند.وقتی والدین به فرزندخود بیش ازحد توجه ومحبت نشان دهند درتربیتش بایدمنطقی وانعطاف پذیرتر برخورد کنند.و والدینی هم که فرزند خود را زیاد محدود میکنند ممکن است با مقاومت کودک مواجه شونددر هر صورت تربیت کودک بایدبراساس احترام متقابل باشد .

اگر شمادر تربیت کودکتان از روش محبت وتوجه زیاد استفاده کنید نتیجه ی بهتری میگیرید نسبت به زمانی که که بخواهید از محبت و توجه کم به کودک استفاده کنید .چون کمبود محبت به شخصیت کودک آسیب جدی وارد میکند بعلاوه بامحبت و توجه راحت ترمیتوان کودک راتربیت کرد و راه درست رابه او نشان داد.

در غیراینصورت کودک خیلی زود از روش تربیتی دیکتاتورانه خسته میشود .در کنارمحبت به کودک حد و حدود او را مشخص کنید .وقتی کودک کارناشایستی انجام دهد مثل اینکه آب دهانش رابیرون بریزد به او توجه نکنید مثل اینکه متوجه کاری که انجام داده نشده اید.

به این طریق کودک دیگر آن کار را تکرار نخواهد کرد .اما وقتی کودک کاری انجام دهد که سلامتی اش به خطربیفتد مثل کردن میخ در پریزبرق سلطه جویانه وشدید بااو برخورد کنید.تامتوجه خطرناک بودن کاری که انجام داده بشود .وقتی کودک کاری را که بایدانجام دهد انجام نمی دهد مثل مسواک زدن قبل خواب که نه خطر انچنانی دارد ونه بی ادبانه ست متعادل بااو برخورد کنید

چگونه میتوان کودک رابه درستی تربیت کرد:  

تربیت آموزش رفتارهای خوب وتشویق کودک به انجام آن وهمچنین نشان دادن رفتار بد وآموزش انجام ندادن آن است .که در این راه از روش های تنبیهی وتشویقی استفاده میکنند.درمسیر تربیت کودک بعضی والدین به کودک خود احترام میگذارند به احساسات اوتوجه میکنند .اورا درک میکنند و در برخورد باکودک انعطاف دارند.دسته ی دیگری از والدین مستبدانه باکودک خود رفتارمیکنند واز موضع بالا به کودک خود نگاه میکنند.

دراین بین دسته ی دیگری از والدین توجه ومحبت بیش از حد به کودک خود دارند وتصورمیکنند بااین روش تربیت کودک آسانتر است.روش تربیتی والدین بسته به نوع خلق وخو ورفتارکودک متفاوت است.والدین از راهکارهای مختلفی استفاده میکنند .

درتربیت کودک روش تربیتی والدین بسته به خلق وخوی کودک متفاوت است
درتربیت کودک روش تربیتی والدین بسته به خلق وخوی کودک متفاوت است

مثلا رفتارمثبت کودک راتشویق میکنند ورفتارمنفی راتنبیه میکنند و در واقع تشویق رفتارمثبت باعث تقویت آن میشود.وقتی کودک رفتار بدی انجام می دهد بایدنتیجه ی رفتارش راببیند مثل اینکه وقتی کودک همسایه را اذیت کند دیگر نمی تواند بااو بازی کند.بعضی والدین کودک را در قبال عمل خطایی که انجام داده محروم کنند یا دریک جایی که احساس راحتی نمیکند قرار دهند.

والدین بایدبه شخصیت کودک احترام بگذارند وزمانی که کودک راتنبیه میکنند منظور خود را به درستی برای کودک بیان کنند .تاکودک متوجه عملی که نادرست انجام داده بشود.

توصیه های ضروری برای تربیت کودک خوب:

به کودک خود یاددهید چگونه احساسات خود را کنترل کند .هرکودکی مستعدبروز خشم ترس غم وناامیدی واسترس است.به او یاددهید وقتی عصبانی است نفس عمیق بکشد وچندباراین کار را انجام دهد تاارام شود.بااینکار کودک کم کم آرام میشود وزمینه برای بروز  رفتارپرخاشگرانه بعدی کم میشود.به کودک خود یاددهیدهرکاری که انجام دهد نتیجه اش به خود او بازمیگردد.مثلا اینکه اگر از محیط زیست حفاظت نکنیم در آینده از داشتن آن محروم میشویم و آن را از دست خواهیم داد.

کودک خود را سپاسگذار بار بیاوریدتا از دیگران بخاطر کارهایی که برایش انجام می دهندتشکرکند.ازمادرش بخاطر غذای خوشمزه ایی که برایش می پزد یاازپدرش بخاطر اسباب بازی که برایش خریده.

والدین اولین الگوهای رفتاری کودک هستند ونگاه کودک قبل از هرکس به والدین خود وبرخورد آنها با اطرافیان ومحیط پیرامون است.اگربخواهیم فرزندان خوبی داشته باشیم بایدخودمان بعنوان پدرومادر رفتارمعقولی داشته باشیم.بافرزندتان در مورد همه چیز صحبت کنیدتااحساس نزدیکی وصیمیت بین شمابوجود بیاید.سعی کنید اعتمادکودک راجلب کنید تاکودک باشمااحساس راحتی کند.این صمیمیت ایجادشده باعث میشود کودک از عشق واحترام آگاهی پیداکندواین احساس رابا دیگران به اشتراک بگذارد.

برچسب ها
نمایش بیشتر

مریم شینی

مریم شینی فارغ التحصل از دانشگاه شهید چمران اهواز - علاقمند به وب و فضای مجازی. از اینکه بتوانم مطالب جذاب و مورد علاقه شما را ارائه دهیم بسیار خوشحال میشم. با ارائه نظرات و پیشنهادات خود به افزایش کیفیت سایت کمک کنید. اشتراک گذاری مطالب در شبکه های اجتماعی و معرفی به دوستان خود فراموش نکنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن